Wyłoniono wykonawców zadania grantu PPGR

Gmina Milicz informuje, że dnia 11 maja 2022 r. została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Łączna kwota dofinansowania dla Gminy Milicz wynosi 2 261 000,00 zł.

Pragniemy poinformować, iż Gmina Milicz zakończyła już postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego, w którym zostało wyłonionych trzech Wykonawców zadania:

– w dn. 17 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na dostawę 31 tabletów z firmą:

BARZYCKI INWESTYCJE, T. Barzycki , Kuków 121A, 34-206 Kuków – 29.800,88 zł, okres gwarancji: 31 miesięcy; termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy

– w dn. 20 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na dostawę 102 szt. komputerów stacjonarnych z firmą:

Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie – 224.865,24 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy; termin realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy

– w dn. 20 czerwca 2022 r. została podpisana umowa na dostawę 787 szt. laptopów z firmą:

PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec – 1.664.977,20 zł, okres gwarancji: 31 miesięcy; termin realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy

Wszystkie osoby wnioskujące na etapie wydawania sprzętu będą indywidualnie informowane o terminie odbioru sprzętu komputerowego i podpisania umowy. Ponieważ beneficjentami programu jest 920 uczniów, proces ten będzie podzielony w czasie i wstępnie zaplanowany pod koniec tegorocznych wakacji. Prosimy uzbroić się w cierpliwość, o szczegółach wydania sprzętu komputerowego będziemy informować za pośrednictwem naszych mediów.

 

 

Skip to content