Uwaga! Komunikat PPIS w Miliczu w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Brzezina Sułowska w miejscowości Łąki, Łąki – Gajówka w gminie Milicz, powiat milicki stwierdzono obecność bakterii grupy coli↓

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Brzezina Sułowska w miejscowości Łąki, Łąki – Gajówka w gminie Milicz, powiat milicki

Skip to content