Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega:

📍WIATR/1 dolnośląskie (wszystkie powiaty) od 19:00/17.02 do 06:00/18.02.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.

W związku z powyższym przypominamy również, szczególnie w tym czasie, wszystkim 𝐰ł𝐚ś𝐜𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥𝐨𝐦 𝐢 𝐳𝐚𝐫𝐳ą𝐝𝐜𝐨𝐦 𝐨𝐛𝐢𝐞𝐤𝐭ó𝐰 𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐥𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡, ż𝐞 𝐝𝐨 𝐢𝐜𝐡 𝐨𝐛𝐨𝐰𝐢ą𝐳𝐤ó𝐰, 𝐳𝐠𝐨𝐝𝐧𝐢𝐞 𝐳 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐩𝐢𝐬𝐚𝐦𝐢 𝐚𝐫𝐭. 𝟔𝟏 𝐩𝐤𝐭 𝟐 𝐏𝐫𝐚𝐰𝐚 𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐥𝐚𝐧𝐞𝐠𝐨, 𝐧𝐚𝐥𝐞ż𝐲:

📍zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego
użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na
obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania
atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, 𝐰 𝐰𝐲𝐧𝐢𝐤𝐮 𝐤𝐭ó𝐫𝐲𝐜𝐡 𝐧𝐚𝐬𝐭ę𝐩𝐮𝐣𝐞 𝐮𝐬𝐳𝐤𝐨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐨𝐛𝐢𝐞𝐤𝐭𝐮 𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐥𝐚𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐥𝐮𝐛 𝐛𝐞𝐳𝐩𝐨ś𝐫𝐞𝐝𝐧𝐢𝐞 𝐳𝐚𝐠𝐫𝐨ż𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐦 𝐮𝐬𝐳𝐤𝐨𝐝𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞𝐦, 𝐦𝐨𝐠ą𝐜𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐰𝐨𝐝𝐨𝐰𝐚ć 𝐳𝐚𝐠𝐫𝐨ż𝐞𝐧𝐢𝐞 ż𝐲𝐜𝐢𝐚 𝐥𝐮𝐛 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐰𝐢𝐚 𝐥𝐮𝐝𝐳𝐢, 𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞ń𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐦𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐥𝐮𝐛 ś𝐫𝐨𝐝𝐨𝐰𝐢𝐬𝐤𝐚.

Skip to content