Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od 1.09.2024 r do 31.08.2025 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od 1.09.2024 r do 31.08.2025 r

http://bip.milicz.pl/a,31660,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-organizacji-wychowania-przedszkol.html

Skip to content