Karta Dużej Rodziny w 2019 r

Od 1 stycznia 2019 r. każdy rodzic, który wychował przynajmniej trójkę dzieci – nawet jeśli dziś są one już pełnoletnie – będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny. Karta ta to sposób na docenienie trudu, który rodzice włożyli w wychowanie trójki, czwórki lub większej liczby dzieci.

Do końca 2018 r. było tak, że możliwość wyrobienia Karty Dużej Rodziny przysługiwała wyłącznie rodzicom posiadającym na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci do 18. roku życia (a jeśli dzieci studiują – to do 25. roku życia).

Od początku 2019 r. Kartę Dużej Rodziny będzie mógł wyrobić (i posiadać już dożywotnio) także rodzic, który miał (a już nie ma) na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci. Nie będą miały znaczenia np. wiek dzieci, zarobki itd.  Każdy, kto posiada co najmniej troje dzieci (nawet już dorosłych), będzie mógł otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

Wniosek o przyznanie KDR można składać w Wydziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Miliczu w pok. nr 10.

Skip to content