Nowy okres zasiłkowy – wnioski od 1 lipca 2019 r.

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym informujemy, że od 1 lipca br. będzie można złożyć elektroniczne wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego (500+),
 • świadczenia ,, Dobry start” (300+),
 • funduszu alimentacyjnego,
 • zasiłku rodzinnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Od lipca składamy tylko jeden wniosek na wszystkie dzieci. W tym wniosku ujmujemy zarówno dzieci, które mają już przyznane prawo do świadczenia i zapewnione finansowanie do końca września 2019 r., jak również wpisujemy dziecko, na które do tej pory nie było pobierane świadczenie. W ten sposób rodziny otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 r. uzyskają świadczenia na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku).

W przypadku gdy wniosek składa rodzic po rozwodzie niezbędne jest dostarczenie wyroku rozwodowego w celu potwierdzenia, który z rodziców został zobowiązany przez sąd do sprawowania opieki nad dzieckiem. 

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r. w Wydziale Świadczeń Rodzinnych  Urzędu Miejskiego w Miliczu  lub za pośrednictwem poczty.

Osoby, które złożą wnioski od lipca do września 2019 roku będą miały wypłacone świadczenia z wyrównaniem za ten okres. Natomiast dla wniosków złożonych po 30 września 2019 roku świadczenia zostaną wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania.

Najważniejsze zmiany w 500+:

 • świadczenie 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do ukończenia 18 roku życie bez względu na kryterium dochodowe,
 • prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione jak dotychczas od wymogu ustalenia alimentów
  od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących,
 • wprowadzenie 3-miesięcznego terminu na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko liczonego od dnia urodzenia dziecka,
 • wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
 • świadczenia zyskają również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozpatrywanie odbywa się według kolejności złożenia prawidłowo wypełnionego, zawierającego wszystkie niezbędne dane, kompletnego wniosku (jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja złożonego wraz z kompletem dokumentów). Każdy wniosek przed kwalifikacją przechodzi weryfikację systemową, która także wpływa na termin realizacji.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożone elektronicznie w lipcu, zachęcamy zatem do tej formy składania wniosków.

Formularze wniosków będą wydawane od 1 lipca br. w Wydziale Świadczeń Rodzinnych w pok. Nr 10.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres 2019/2021 złożone wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., zostaną rozpatrzone i wypłacone do dnia 31 października 2019 r.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce „Świadczenia rodzinne”

Skip to content