1 400 000,00 zł na modernizację systemów grzewczych dla mieszkańców gminy Milicz

1 400 000,00 zł na modernizacje systemów grzewczych dla mieszkańców gminy Milicz!

Gmina Milicz wspólnie z gminami Cieszków, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród przystąpiła do wspólnego  projektu i uzyskała dotację ze środków Unii Europejskiej (RPO WD 2014-2020) na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym na bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła.

Celem projektu jest wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła na efektywne i niskoemisyjne, w szczególności: podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

Z dofinansowanej infrastruktury korzystać będą osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub właścicielami mieszkań w domach jedno i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań należących do osób fizycznych).

Poziom dofinansowania

– w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym lub jednorodzinnym dotacja max do 10 tys. zł.

– w budynku jednorodzinnym /w zabudowie bliźniaczej / szeregowej dotacja max do 20 tys. zł.

Dotacja nie może przekroczyć 70% wartości wydatków podlegających refundacji.

Więcej szczegółów udzielimy po formalnym zatwierdzeniu regulaminu udzielania dotacji.

Skip to content