OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY MILICZ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 2 terenu „D” położonego w obrębach: Milicz, Kaszowo, Miłochowice w gminie Milicz

Skip to content