Dzień drzewa w gminie Milicz

30 kwietnia obchodzimy Dzień Drzewa. To międzynarodowe święto mające na celu organizację akcji sadzenia drzew i zwiększenia świadomości ekologicznej.

Nasza Gmina pozyskała dotację na zakup sadzonek. To kolejna akcja, którą prowadzimy od kilku lat, polegająca na uzupełnianiu drzewostanu w mieście.
Ostatnie nasadzenia, które można zauważyć to: lipa drobnolistna (ul. Wojska Polskiego , Bulwar Św. Jana Pawła II, ul. Grzybowa, al. Niepodległości, ul. Kościuszki, al. ZHP, platany na al. Tracewskiej, graby kolumnowe (ul. Lawendowa, ul. Kopernika, skwer im. S. Jacha), jarzębiny (skwer Witosa, al. Niepodległości, klony, dęby, lipy, wiśnie osobliwe (ul.1 Maja, ul. Wrocławska) wiśnie osobliwe (skwer ks. Waresiaka).

Istotnym jest to, że staramy się sadzić drzewka dobrze rozwiniętych rozmiarów- ok. 2,5 m , po to by od razu rozpoczynały pełnić swoją funkcję w mieście, mianowicie produkcję tlenu, redukcję CO2 oraz neutralizację zanieczyszczeń powietrza.

Część pozyskanych sadzonek drzew została przekazana placówkom oświatowym. W ten sposób także uczniowie szkół będą mogli uczestniczyć w akcji sadzenia drzew.
Pozostałe sadzonki znajdą swoje miejsce na terenie gminy.

Nasz plan to sadzenie minimum 100 drzew rocznie. Przy tej okazji warto dodać, że w biurze Rady Miejskiej na procedowanie oczekuje projekt uchwały o ustanowieniu pomników przyrody na terenie gminy, które zostały  wytypowane przez szkoły i wolontariuszy.

Do uznania za pomniki przyrody zakwalifikowano 13 drzew, głównie dęby szypułkowe, olchy, sosny , które będą objęte szczególną ochroną ze względu na swoje walory przyrodnicze, krajobrazowe, ale również że względu na wiek i rozmiary.

Skip to content