OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY MILICZ

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY MILICZ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych
Miłochowice, Milicz i Wałkowa w gminie Milicz

obwieszczenie z klauzulą

Skip to content