Od soboty – 10.10.2020r. cały kraj znajdować się będzie w strefie żółtej Covid-19 – z wyjątkiem powiatów w strefie czerwonej. Oznacza to nakaz zasłaniania ust i nosa w każdej przestrzeni publicznej (także w przestrzeniach otwartych)

 

Skip to content