Uwaga! Organizacje pozarządowe, kluby sportowe! Zostały ogłoszone konkursy ofert!

16 listopada 2020 r. Burmistrz Gminy Milicz ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie:

– pomocy społecznej oraz ochrony i promocji zdrowia link do ogłoszenia: http://www.bip.milicz.pl/a,29425,zarzadzenie-nr-5282020-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-16-listopada-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-otwar.html

– organizowania i świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących, link do ogłoszenia: http://www.bip.milicz.pl/a,29424,zarzadzenie-nr-5272020-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-16-listopada-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-otwar.html

– kultury fizycznej i sportu, link do ogłoszenia: http://www.bip.milicz.pl/a,29423,zarzadzenie-nr-5262020-burmistrza-gminy-milicz-z-dnia-16-listopada-2020-r-w-sprawie-ogloszenia-otwar.html

Termin składania ofert upływa 9 grudnia 2020 r.

 

Skip to content