Przekazano plac budowy drogi w Pogórzynie

W ubiegłym tygodniu, Wykonawcy zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z budową infrastruktury technicznej i zjazdów na posesje w m. Miłochowice i Pogórzyno, firmie GEMBIAK – MIKSTACKI, Spółka Jawna z Krotoszyna, przekazano plac budowy w celu rozpoczęcia realizacji inwestycji. Wykonawca w tym roku wykona drobne roboty, natomiast pełną parą ruszy w marcu – kwietniu 2021 r.

Zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z budową infrastruktury technicznej i zjazdów na posesje w m. Miłochowice i Pogórzyno, zakłada rozbudowę i przebudowę gminnej drogi publicznej o długości ok. 1 km w miejscowości Miłochowice – Pogórzyno, która obecnie znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.
W toku realizacji zostaną wykonane:

– jezdnia asfaltowa – całkowita długość 1008m, o szer. 5,00m (na odcinku 110m) i 6,00m (na odcinku 898m)

– zjazdy pow. 320,00 m2,

– chodniki z kostki betonowej o dł. 901m,

– kanalizacja deszczowa o dł. 1229,00m,

– oświetlenie drogowe

– sieć wodociągowa (finansowana ze środków własnych gminy).

Wartość podpisanej umowy na roboty budowlane to 3 542 531,75 zł. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową to 30 sierpnia 2021 r.

(Aut.Maja Jeż)

 

Skip to content