Jakość powietrza w styczniu 2021 roku w gminie Milicz


Raport dotyczy pełnych 31 dni a wykazywane pomiary są uśrednione do jednej wartości 24 godzinnej.
W miesiącu styczniu jakość powietrza badano w miejscowościach Milicz, Postolin, Dunkowa, Wróbliniec.


Według danych jakie przesłały nam urządzenia pomiarowe w powietrzu pyły zawieszone o średnicy mniejszej 2.5 mikrometrów (PM2.5)i 10 mikrometrów (PM10) w poniżej wymienionych miejscach przedstawiały się następująco:


Milicz Karłów – przez 2 dni jakość powietrza mieściła się w skali bardzo dobrej, 19 dni w skali dobrej, 5 dni w skali umiarkowanej, 3 dni na poziomie dostatecznym, a 2 dni w skali złej.


Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów


Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów


Milicz Rynek – przez 16 dni jakość powietrza mieściła się w skali dobrej, 10 dni w skali umiarkowanej, 3 dni w skali dostatecznej, 5 dni w skali złej.
Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów


Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrówMilicz Urząd Miejski – przez 4 dni jakość powietrza mieściła się w skali bardzo dobrej, 20 dni w skali dobrej, 3 dni w skali umiarkowanej, 1dzieńi w skali dostatecznej, a 3 dni w skali złej.


Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów


Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów
Wróbliniec– pomiar jakości powietrza mierzony był od 21 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku. Przez 13 dni jakość powietrza mieściła się w skali dobrej, a 1 dzień był w skali umiarkowanej.


Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów


Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrówSzkoła Podstawowa w Dunkowej – pomiar jakości powietrza mierzony był od 8 stycznia 2021 roku do 22 stycznia 2021 roku. Przez 9 dni jakość powietrza mieściła się w skali bardzo dobrej, a 2 dni był w skali dobrej.
Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrówPyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrówPostolin – pomiar jakości powietrza mierzony był od 1 stycznia 2021 roku do 7 stycznia 2021 roku. Przez 3 dni jakość powietrza mieściła się w skali dobrej, a 4 dni był w skali umiarkowanej.


Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów

 


Pyły zawieszone o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów

Chcesz mieć stały dostęp do odczytów pomiaru jakości powietrza na terenie gminy Milicz skorzystaj z bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze.
Metody ograniczania smogu:
– nie spalaj odpadów,
– używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,
– przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny,
– ograniczaj zużycie ciepła – ociepl swój dom, zużywaj mniej paliw i płać mniejsze rachunki,
– korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru,
– nie spalaj odpadów zielonych w ogrodzie.

Dbajmy o siebie i otaczające nas środowisko.

/Informację przygotowała: Martyna Lombarska/

Skip to content