Program edukacyjny dla nauczycieli-EduLider

Fundacja Teach for Poland, część globalnej organizacji Teach for All, zajmująca się dokształcaniem, wspieraniem i finansowaniem przyszłych liderów i liderek sektora edukacyjnego w czasie ich pracy w publicznych szkołach podstawowych, otwiera nabór do programu dla przyszłych EduLiderów!

Program ten ma na celu ukazanie propozycji nowoczesnych form edukacji, wspieranie działań na rzecz równych szans w dostępie do edukacji wysokiej jakości. Zachęca do zostania EduLiderem!

Poszukiwane są osoby, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek poniżej 35. roku życia;
  • wykształcenie: co najmniej dyplom licencjata z kierunków matematycznych, filologii angielskiej lub kierunków pokrewnych;
  • poczucie misji zawodu nauczyciela i wiarę w potencjał dzieci;
  • brak wcześniejszego doświadczenia pracy w szkole lub praca w zawodzie nauczyciela nie dłużej niż 3 lata;

Program oferuje:

  • dwa lata rozwoju merytorycznego i wsparcie tutorów;
  • nowoczesne przygotowanie do zawodu nauczyciela;
  • miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł;
  • ofertę pracy w publicznej szkole podstawowej;
  • wsparcie w budowaniu Twojej dalszej ścieżki zawodowej
  • inwestycję w Twój rozwój o łącznej wartości około 65 000 zł.

Aplikacje można składać w 2 turach, od 18.01 do 7.02 oraz od 15.02 do 14.03, przesyłając formularz rejestracyjny dostępny tutaj: https://teachforpoland.org/aplikuj/

Dowiedz się więcej o Teach for Poland oraz zapoznaj się z programem: http://teachforpoland.org/kim-jest-edu-lider/

Grafika: Teach For Poland

Skip to content