Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego

23 kwietnia 2021 r. Burmistrz Gminy Milicz ogłosił ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego w okresie od 1.09.2021 r do 31.08.2022 r,,: http://www.bip.milicz.pl/a,29630,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-organizacji-wychowania-przedszkol.html

Termin składania ofert upływa 14 maja 2021 r.

 

Skip to content