Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu.

Treść ogłoszenia o konkursie  stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

Zarządzenie nr 6152021 z dnia 25 maja 2021- konkurs na dyrektora

Oferty należy składać w terminie do 8 czerwca 2021 r., do godz. 15.00:

– osobiście w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, 56-300 Milicz                 w zamkniętych   kopertach   z podanym   adresem   zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu’’;

– za pośrednictwem poczty wysyłając na adres Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul.  Trzebnicka 2, 56-300 Milicz w zamkniętych   kopertach   z podanym   adresem   zwrotnym   i dopiskiem “Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu’’;

– w formie elektronicznej: oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 

 

Skip to content