Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim w Gminie Milicz

Do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Gminy Milicz wpłynęło 9 projektów, z czego 2 zostały odrzucone na drodze formalnej. Lista wszystkich projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego w tegorocznej edycji wraz z uzasadnieniami oceny została zamieszczona na BIP oraz na stronie milicz.pl . Ostatecznie do głosowania wybrano 7 projektów – głosowanie trwało od 18 listopada do 15 grudnia, publikacja wyników nastąpiła 17 grudnia. W głosowaniu wzięło udział 2140 ( 98%) osób, z czego 2100 ( 2%) głosów było głosami ważnymi, a 40 głosów głosami nieważnymi. W drodze głosowania online ( elektronicznie ) zagłosowało 1741 ( 83%) osób, a głosów oddanych w wersji papierowej było 359 ( 17%). Podział głosów oddanych przez mieszkańców wg płci wyglądał następująco ( dot. tylko głosów ważnych) : kobiety 1385 (66%), mężczyźni 715 ( 34%). Najwięcej głosujących pojawiło się w grupie wiekowej 36-49 lat – 32,6% głosów ważnych. Zwycięzcą tegorocznej edycji został projekt pn.”Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Miliczu” na kwotę 350 000 zł, który uzyskał 1416 ważnych głosów. 

Skip to content