Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków na terenie gminy Milicz

PROSIMY O STOSOWANIE ZASAD BIOASEKURACJI.

JEDYNIE ZACHOWANIE REŻIMU SANITARNEGO UCHRONI KOLEJNE GOSPODARSTWA PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ CHOROBY

Informujemy, że ROZPORZĄDZENIEM POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MILICZU z dnia 25.01.2022 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie gminy Milicz wprowadzono strefy – zapowietrzoną i zagrożoną
Hodowcy/Właściciele ptactwa mają obowiązek stosować się do poniższych wytycznych wg Rozporządzenia PLW w Miliczu:
Obszar ZAPOWIETRZONY:
Koruszka, Kaszowo, Karmin, Karminek, Świętoszyn, Miłosławice, zachodnią część miasta Milicz ograniczoną od północy ulicą Sułowską i od wschodu nr 15 (ul. Trzebnicka), Milicz, Młodzianów, Bracław, Henrykowice, Potasznia, Borzynowo, Czatkowice, na wschód od ulicy Rzecznej, w miejscowości Nowy Zamek teren Rezerwatu Stawy Milickie,

Obszar ZAGROŻONY:
Tworzymirki, Tworzymirki Górne, Wziąchowo Małe, Wziąchowo Wielkie, Ostrowąsy, Wodników Górny, Latkowa, Latkowa Gajdówka, Kolęda, Bartniki, Wrocławice, Gądkowice, Wróbliniec, Joachimówka, Wielgie Milickie, Stawczyk, Godnowa, Gajdówka, Dzierzgów, Nowe Grodzisko, Smelice, Średzina Chałupy, Lelików, Dyminy, Sławoszowice, Stawno, Ruda Milicka, Grabownica, Duchowo, Niesułowice, Czatkowice – na zachód od ulicy Rzecznej, Wałkowa, Ruda Sułowska, Łąki, Gruszeczka, Sułów, Sulimierz, Słączno, Węgrzynów, Brzezina Sułowska, Dunkowa, Poradów, Piotrkosice, Gogołowice, Stawiec, Wszewilki, północna i wschodnia część miasta Milicz ograniczona od południa ulicą Sułowską i od zachodu drogą krajową nr 15 (ul. Trzebnicka), Miłochowice, Lasowice, Postolin, Pracze, Piękocin, Piękocinek, Stary Piękocin, Nowy Zamek poza terenem Rezerwatu Stawów Milickich
• 3. 1. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, nakazuje się:
• utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
• niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa;
• niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
• stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
• posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa.
2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 2 ust. 1, zakazuje się:
• wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
• wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
• organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
• przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
• transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

• 4. 1. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, nakazuje się:
• niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;
• niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
• stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
2. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 2 ust. 2, zakazuje się:
• wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
• wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
• organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
• przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
• transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii.
Objawy Wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI – Highly pathogenic avian influenza)
• zwiększona śmiertelność;
• znaczący spadek pobierania paszy i wody;
• objawy nerwowe takie jak: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;
• duszność;
• sinica i wybroczyny;
• biegunka;
• nagły spadek nieśności.
Gołębie są również narażone na wystąpienie choroby, choć ze względu na odporność gatunku, ryzyko zarażenia jest mniejsze.
Zalecenia dla hodowców gołębi:
o karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
o przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
o nie wypuszczanie gołębi z gołębników celem oblatywania.
W przypadku zaobserwowania objawów choroby, hodowcy/ właściciele powinni niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii – tel. 71 384 03 15

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MILICZU z dnia 25 stycznia 2022 r.

źródło: ROZPORZĄDZENIE NR 1/2022
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MILICZU

 

Skip to content