Blankiety opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mieszkańcy Gminy Milicz informujemy, że w 2022 roku blankiety dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą rozsyłane.


• Obowiązująca stawka opłaty nie uległa zmianie od 1 stycznia 2021 roku.
• Terminy płatności są niezmienne, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu to:
15 lutego, 15 maja, 15 sierpnia, 15 listopada
• Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest na podstawie złożonej deklaracji. Każdą zmianę mającą wpływ na wysokość opłaty należy złożyć na druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Miliczu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem skrzynki pocztowej na platformie ePUAP.

Więcej informacji pod nr 71 38 04 358.

Skip to content