Komunikat dotyczący treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania

Drodzy Mieszkańcy ! Шановні мешканці !

Informujemy, że 1 sierpnia 2022 roku o godz. 17.00 odbędzie się trening systemu ostrzegania i alarmowania, poprzez uruchomienie syren alarmowych. Jest to także upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie to ma charakter uroczysty i odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Повідомляємо, що 1 серпня 2022 року о год О 17.00 відбудеться тренування системи оповіщення та тривоги шляхом увімкнення сигнальних сирен. Це також відзначення річниці вибуху Варшавського повстання. Ця подія є урочистою і відбувається на території Республіки Польща.

Skip to content