3 stopień CHALRIE-CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10
czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583) podpisał Zarządzenie nr 62 z dnia 15
marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP
(3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium RP. Zarządzenie obowiązuje
od dn. 16 marca 2022 roku, od godz. 00:00 do dn. 31 marca do godz. 23.59.

Skip to content