Uwaga! Komunikat PPIS w Miliczu w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Brzezina Sułowska w miejscowości Brzezina Sułowska, Dunkowa, Piotrkosice, Piękocin, Piękocinek, Węgrzynów, Słączno, Sulimierz, Sułów, Miłosławice, Łąki, Ruda Sułowska, Grabówka, Olsza, Baranowice, Brzezina Sułowska- Gajówka, Brzezina Sułowska – osada Łąki – Gajówka w gminie Milicz, powiat milicki stwierdzono obecność bakterii grupy coli↓

Komunikat PPIS w Miliczu_ warunkowa przydatność wody z wod. Brzezina Sułowska

Skip to content