Powszechny spis rolny zakończony

W 2020 roku odbył się także w naszej gminie powszechny spis rolny.

Podstawą prawną do jego realizacji jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. Poz. 1728).

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie spisu w indywidualnych gospodarstwach rolnych na terenie gminy Milicz był Burmistrz Gminy Milicz jako Gminny Komisarz Spisowy.

Dla przeprowadzenia spisu Burmistrz Gminy Milicz powołał 4 osobowe Gminne Biuro Spisowe w składzie 4 osób (obejmującego zastępcę gminnego komisarza spisowego i koordynatora gminnego) oraz przeprowadził nabór na rachmistrzów spisowych. W gminie Milicz powołano ostatecznie 4 rachmistrzów spisowych. W Urzędzie Miejskim w Miliczu przygotowane zostało także stanowisko do samospisu. Powszechny spis rolny prowadzony był 3 metodami podstawowymi:

  • -poprzez pozyskanie informacji od respondentów (właścicieli gospodarstw) poprzez samospis internetowy (CAWI)
  • -wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza terenowego z użyciem aplikacji formularzowej na urządzeniu przenośnym (CAPI),
  • -wywiad telefoniczny prowadzony przez rachmistrza telefonicznego przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego (CATI).

Spisowi podlegało 1066 gospodarstw indywidualnych oraz 13 gospodarstw osób prawnych. Spis przeprowadzony był w okresie od 1 września do 31 listopada 2020 roku, według stanu na 1 czerwca 2020 roku. Spis był obowiązkowy a dane zebrane w wyniku spisu objęte są tajemnicą statystyczną

Obszar gminy Milicz został podzielony przez na 19 rejonów spisowych z tego 10 rejonów na terenach wiejskich i 9 w Miliczu.

59,31% gospodarstw indywidualnych w gminie zostało spisanych metodą wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego, 19,09% za pomocą rachmistrza telefonicznego i 21,66% w drodze samospisu internetowego.

Spis rolny w naszej Gminie przebiegał sprawnie, dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować zarówno rolnikom, jak i osobom pracującym przy tym przedsięwzięciu– podkreśla Piotr Lech, burmistrz Gminy Milicz.

 

Skip to content