Monitoring stanu jakości powietrza w sołectwach Gminy Milicz

W trosce o mieszkańców i środowisko już drugi rok na terenie gminy Milicz monitorowana jest jakość powietrza. Stacjonarne czujniki rejestrują pomiary przy Urzędzie Miejskim ,w Rynku i przy akwarium plenerowym .

Kolejne dwa sensory  będą umieszczane według harmonogramu w sołectwach.

harmonogram czujników w sołectwach- pdf

Wszystkie sensory umieszczone są na wysokości ok 3 m i mierzą takie wielkości jak: pyły zawieszone PM 2.5 i PM 10, wilgotność, ciśnienie i temperaturę powietrza. Zasięg dokonywanego pomiaru sięga do 1000 m i jest zapisywany w sensorze co 5 minut. Informacje te są do odczytu na wyświetlaczach zewnętrznych: w Rynku oraz na budynku urzędu.
Na bieżąco można śledzić wartości pomiarów na stronie: www.milicz.pl (klikając na : „Sprawdź jakość powietrza„) lub z pobranej bezpłatnie aplikacji Syngeous.

Przypomnijmy, że w Polsce obowiązują następujące normy stosowane przez GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska):
 poziom dopuszczalny przy pyle PM10 to 50 µg/m3 (dobowy), natomiast przy pyle 2.5 to 25 µg/m3 ( średni-roczny).
Należy pamiętać, że odczyty z sensorów wskazują poziom pyłów zawieszonych w danym momencie i nie mogą być odnoszone do podanych wyżej poziomów dopuszczalnych.
W ciągu roku może wystąpić 35 dni gdzie norma pyłu PM może zostać przekroczona.
Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz osób szczególnie narażonych na działanie smogu (tj. dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego). Montaż sensorów ma mieć również działanie prewencyjne, uświadamiające mieszkańcom jak duży wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.

Skip to content