Projekt pn. Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]Gmina Milicz realizuje projekt pn. „Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz”

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne – Działanie 2.1 E-usługi publiczne – Podziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne.
Nr projektu: RPDS.02.01.01-02-0031/16

Ogólna wartość projektu: 313 598,80zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 266 558,98 zł

[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content