Stypendia naukowe

Zasady i tryb przyznawania stypendiów został określony w uchwale Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 czerwca 2019 roku.

uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, pobierających naukę na terenie gminy Milicz, bez względu na miejsce zamieszkania.

http://bip.milicz.pl/a,28484,uchwala-nr-xix812019-rady-miejskiej-w-miliczu-z-dnia-27-czerwca-2019-roku-w-sprawie-okreslenia-szcze.html

Skip to content