Projekt “ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY O ŁĄCZNIK I SALĘ KINOWO-WIDOWISKOWĄ Z ZAPLECZEM ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU JAKO PRZYKŁAD PUBLICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA O ZNACZNIE PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ”

Projekt “Zdalna szkoła+”

Projekt “Zdalna szkoła”

Program Resortowy Maluch

Projekt “Publiczny żłobek w Miliczu”

Projekt SKOK – Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe

„Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”

„Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”

Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz

Projekt Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz

Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta

Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” jako przykład zastosowania demonstracyjnych rozwiązań energetycznych w budynkach użyteczności publicznej

Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w powiecie milickim – adaptacja pomieszczeń z rozbudową obiektu Przedszkola Samorządowego w Miliczu na potrzeby organizacji żłobka

Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej

Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu


Grant -remont taboru kolejowego przy ścieżce Milicz Zamek w Miliczu

Budowa dróg w miejscowości Wszewilki. Odcinek E1-E7-G5 łączący drogę krajową nr 15 z drogą powiatową nr 1420D

Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów

Przebudowa drogi w miejscowości Łąki i Sułów

Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody

 


Grant-remont ścieżki rowerowej trasą dawnej kolejki wąskotorowej

Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy

 

 

Projekt “Publiczny żłobek w Miliczu”

Projekt SKOK – Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe

„Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim”

„Nowoczesne pracownie w szkołach wiejskich Gminy Milicz”

Rozwój e-usług wewnątrzadministracyjnych Gminy Milicz

Projekt Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz

Ograniczenie ruchu zmotoryzowanego w centrum Milicza poprzez budowę rowerowej obwodnicy miasta

Kolorowe kamienice – remont części wspólnych budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym Milicza

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” jako przykład zastosowania demonstracyjnych rozwiązań energetycznych w budynkach użyteczności publicznej

Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w powiecie milickim – adaptacja pomieszczeń z rozbudową obiektu Przedszkola Samorządowego w Miliczu na potrzeby organizacji żłobka

Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej

Zwiększenie liczby miejsc w lokalach socjalnych poprzez remont i przebudowę budynku wielorodzinnego z przeznaczeniem socjalnym w Miliczu


Budowa dróg w miejscowości Wszewilki. Odcinek E1-E7-G5 łączący drogę krajową nr 15 z drogą powiatową nr 1420D

Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowości Sułów

Przebudowa drogi w miejscowości Łąki i Sułów

Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody


 

Rozwój infrastruktury głównej przystani kajakowej w Miliczu na szlaku Baryczy