Szkoły i placówki oświatowe

Publiczne:

 

Przedszkola:

Przedszkole Samorządowe w Miliczu
Grunwaldzka 1, 56-300 Milicz
Tel./fax (71) 384 03 82

Dyrektor – Dorota Biernat
przedszkolemilicz1@gmail.com


Szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu
ul. Armii Krajowej 7, 56-300 Milicz
Tel. (71)38 40 015
Dyrektor – Krystyna Piosik
gimmil@poczta.onet.pl


Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu
ul. M. Kopernika 18, 56-300 Milicz
Tel. (71) 38 40 183, Tel. (71) 38 41 792, Fax (71) 38 42 640
Dyrektor – Dariusz Duszyński
dwojka@sp2milicz.pl


Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie
Sułów, ul. Szkolna 6, 56-300 Milicz
Tel. (71) 384 71 33, Fax (71) 384 74 89, Tel./fax (71) 384 73 50
Dyrektor – Paweł Pudłowski
spsulow@poczta.onet.pl, sekretariatgimnazjum@wp.pl


Szkoła Podstawowa w Dunkowej
Dunkowa 1, 56-300 Milicz
Tel. (71) 384-71-03
Dyrektor – Barbara Podedworna
spdunkowa@poczta.onet.pl


Szkoła Podstawowa w Czatkowicach
ul. Szosowa 2, 56-300 Milicz
Tel./fax (71) 384-96-95
Dyrektor – Ryszard Sławenta
sp_czatko@wp.pl


Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku
Nowe Grodzisko 9, 56-300 Milicz
Tel./fax (71) 383-12-52
Dyrektor – Mirosław Zając
spnz@poczta.onet.pl


Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim
Wziąchowo Wielkie 47, 56 – 300 Milicz
Tel. (71)38 49 216
Dyrektor – Małgorzata Posacka
spwziachowo@op.pl


Szkoła Podstawowa we Wróblińcu
Wróbliniec 24, 56-300 Milicz
Tel. (71) 384 95 22
Dyrektor – Anna Miszkiewicz
wrobliniec@wp.pl

Niepubliczne

 

Przedszkola:

Szkoły: