Oświata

Szkoły i placówki oświatowe
Żłobki i kluby dziecięce
Awans zawodowy nauczycieli
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Dowóz dzieci do szkół
Fundusz zdrowotny
Stypendia naukowe
Inwestycje związane z edukacją
Skip to content