Wydziały Urzędu Miejskiego

Wydział

Osoby

Kompetencje

Telefon

Nr pokoju

Sekretarz

Dariusz Moczulski

Organizacja Urzędu

713 804 331

42

Skarbnik

Anita Poświatowska

Główny Księgowy Budżetu

713 804 340

26

Wydział Finansowo-Budżetowy

Liliana Kędzia (kierownik)

Księgowość budżetowa

713 804 390

16

Andrzej Kotlicki (z-ca kierownika)

Egzekucja należności

713 804 325

18

Joanna Bocheńska

Księgowość budżetowa

713 804 351

17

Ewa Miękus

Akcyza, fakturowanie, podatek VAT

713 804 346

22

Kamil Demeńczuk

Księgowość budżetowa

713 804 342

17

Mirosława Grzywacz

Podatki

713 804 332

19

Ewa Hołobyn

Egzekucja opłat za odpady komunalne

713 804 374

19

Katarzyna Kłosowska

Płace/księgowość

713 804 341

16

Mariola Kuzaj

Podatki

713 804 343

19

Robert Masłowski

Księgowość budżetowa

713 804 372

21

Anna Brdys, Małgorzata Kokot

Księgowość budżetowa

713 804 346

22

Maciej Zając, Irena Buraczyńska-Wójcik

Egzekucja należności

713 804 344

20

Wydział Organizacyjny

Katarzyna Paluszkiewicz

Kierownik Wydziału

713 804 397

34

Karolina Sip

Punkt Obsługi Mieszkańców

713 804 348

15

Robert Gajzler

Punkt Obsługi Mieszkańców

713 804 348

15

Alicja Zając

Sekretariat

713 804 335

34

Dominika Kwaśniewska

Obsługa Biura Rady Miejskiej

713 804 336

2

Elżbieta Kaczor

Rejestracja działalności gospodarczej

713 804 321

25

Paweł Majer

Informatyk

713 804 378

61

Dorota Marek

Dodatki mieszkaniowe, archiwum

713 804 370

8

Agnieszka Pająk

Kadry

713 804 320

57

Michał Glinka

Gospodarczy urzędu

713 804 373

25

Sławomir Grobelny

Kierowca

71

Wydział Planowania Przestrzennego

Zdzisław Ciężki

Kierownik Wydziału

713 804 311

55

Iwona Wojczuk – Kokot

Planowanie przestrzenne

713 804 379

54

Jarosław Nowak

Budynki place zabaw

713 804 312

54

Eugeniusz Raburski

Mieszkania komunalne place zabaw

713 804 312

54

Sylwia Dobrochowska

Planowanie przestrzenne

713 804 379

54

Małgorzata Żochowska

Planowanie przestrzenne

713 804 385

54

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Romana Witecka

Kierownik Wydziału

713 804 302

44

Arleta Plewka

Gospodarka nieruchomościami

713 804 303

45

Janusz Zamirski

Gospodarka nieruchomościami

713 804 303

45

Teresa Bogucka

Mieszkania komunalne

713 804 301

43

Andrzej Raczek

Mieszkania komunalne

713 804 301

43

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ewa Bezpałko-Szmigiel

Kierownik Wydziału

713 804 381

62

Patrycja Tkacz

st.pomocnicze ds. gospodarki komunalnej/ wymiana źródeł ciepła

713 804 317

58

Maja Trafankowska

Inicjatywa lokalna

713 804 317

58

Krzysztof Milian

Ochrona środowiska i gruntów rolnych

713 804 391

60

Krzysztof Reszelski

Ochrona środowiska i gruntów rolnych

713 804 306

60

Zbigniew Olejniczak

Gospodarka komunalna/ zwierzęta bezdomne

713 804 386

58

Marta Pater

Odpady komunalne

713 804 337

24

Monika Kida

Odpady komunalne

713 804 337

24

Anna Walczak

Odpady komunalne

713 804 337

24

Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych

Dariusz Duszyński

Kierownik Wydziału

713 804 315

68

Sylwia Sobieraj

Współpraca z sołectwami

713 804 313

64

Kacper Kociumbas

Współpraca z sołectwami

713 804 375

64

Agnieszka Kołkowska

Oświata

713 804 393

66

Katarzyna Czerniecka

Oświata

713 804 376

66

Aleksandra Hanysz

Profilaktyka, zdrowie, zabytki

713 804 363

69

Emilia Mróz

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

713 804 359

67

Magdalena Wichrzycka

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

713 804 380

67

Aleksandra Wencek

Promocja

713 804 313

64

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewa Szóstak

Kierownik Wydziału

713 804 323

28

Mirosława Hupało

Dowody osobiste

713 804 328

32

Jolanta Jurczak

Dowody osobiste

713 804 328

32

Liliana Jeziorska

Ewidencja ludności

713 804 324

27

Wioletta Wołk ½ etatu

Ewidencja ludności

713 804 324

27

Wydział Świadczeń Rodzinnych

Monika Miziniak

Kierownik Wydziału

713 804 355

9

Andrzej Pilecki

Punkt obsługi świadczeń rodzinnych

713 804 350

10

Halina Rozmarynowicz

Świadczenia rodzinne, wychowawcze

713 804 366

14

Monika Grabka

Świadczenia rodzinne, wychowawcze

713 804 366

14

Magdalena Szymanowska

Świadczenia rodzinne, wychowawcze

713 804 358

12

Beata Czech

Świadczenia rodzinne, wychowawcze

713 804 361

12

Mariusz Sternal

Świadczenia rodzinne, wychowawcze

713 804 361

12

Joanna Nakonieczna

Fundusz alimentacyjny

713 804 354

7

Urząd Stanu Cywilnego

Danuta Pudłowska

Kierownik Wydziału

713 804 333

40

Helena Gładkowska (z-ca kierownika)

Akty USC (urodzenie, ślub, zgon)

713 804 333

40

Wioletta Wołk ½ etatu (z-ca kierownika)

Akty USC (urodzenie, ślub, zgon)

713 804 333

40

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich

Maja Jeż

Kierownik Wydziału

713 804 309

53

Michał Stojewski (z-ca kierownika)

Inwestycje

713 804 384

49

Katarzyna Słodzińska

Inwestycje

713 804 304

49

Daniel Mielnik

Utrzymanie dróg i oświetlenia drogowego

48

Marcin Gręda

Utrzymanie dróg

713 804 307

48

Wiesława Morcinek

Inwestycje

713 804 304

49

Eliza Piotrowska

Pozyskiwanie funduszy

713 804 308

52

Agnieszka Gohl

Pozyskiwanie funduszy

713 804 308

52

Tomasz Tatarek

Zamówienia publiczne

713 804 357

61

Mateusz Płóciennik

st. Pomocnicze ds. inwestycji

713 804 304

49

Samodzielne Stanowiska

Agata Kondratowicz

Zarządzanie kryzysowe i obronność

713 804 329

30

Helena Sobańska

Kontrola wewnętrzna

713 804 363

69

Paweł Herl

Nadzór właścicielski

713 804 314

63

Paweł Klejewski

BHP

713 804 321

25