Aktualności gminy Milicz

13 lutego 2018

„Razem Możemy Więcej”

Milicz gościł 12 lutego br. przedstawicieli gmin i powiatów północnej części naszego województwa. Spotkanie poświęcone było konieczności zacieśniania współpracy we wspólnych zabiegach o remonty dróg wojewódzkich, pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych na projekty partnerskie oraz omówieniu zmian w prawie samorządowym.

Aktualności