Razem możemy więcej

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
O projekcie…

Gmina Milicz, informuje, że realizuje projekt skierowany do obywateli Ukrainy zamieszkałych na terenie gminy Milicz – do projektu pn.: „Wsparcie cudzoziemców w Gminie Milicz”, w ramach konkursu „Razem Możemy Więcej – pierwsza edycja programu aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”.

Гміна Міліча повідомляє, що реалізує проєкт, адресований громадянам України, які проживають у Гміні Міліч, – проєкт під назвою: «Підтримка іноземців у Гміні Міліч», в рамках конкурсу «Разом ми можемо зробити більше – перший випуск програми активації для іноземців на 2022-2023 роки».

Przypominamy, iż pomoc w wypełnianiu wniosków w ramach projektu “Wsparcie cudzoziemców w Gminie Milicz”, dostępna jest codziennie od poniedziałku do piątku w Urzędzie Miejski, ul. Trzebnicka 2 w Miliczu, w godz. 10.00-13.00 lub pod nr telefonu 797 993 978.

Нагадуємо, що допомога в оформленні заявок за проектом «Підтримка іноземців у гміні Міліч» доступна щодня з понеділка по п’ятницю в Стара Жежня, вул. Шевска 1б в Мілічі, з 10.00 до 13.00 або за телефоном 797 993 978.

Wsparcie cudzoziemców w Gminie Milicz

Integracyjny Klubik dziecięcy

>>>Kontakt do koordynatora projektu – Oksany Cherkaskiej <<<

Skip to content