Aktualności

  • Wszystkie
  • Aktualności

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

W związku z ogłoszonym naborem „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” Gmina Milicz przygotowuje się do złożenia…

Spotkanie-Protest w Tarnowie Podgórnym

Od 1 października część spółek gazowych podniosła ceny gazu o ponad 170%. Na terenie Gminy Milicz usługi dystrybucji paliw gazowych sprzedawanych przez PGNiG realizowane są przez Polską Spółkę Gazownictwa, której podwyżki wyniosły 7,4%, ale na tym się zapewne nie skończy. We wtorek 19 października w Tarnowie Podgórnym odbył się zjazd samorządowców z całej Polski w…

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obręb Nowy Zamek

Burmistrz Gminy Milicz ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/ 00029749/3, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 112/4 AM 2 o powierzchni 0,2408 ha, obręb Nowy Zamek.  > cena wywoławcza –  53 000 zł ( 92,45% ceny osiągniętej w przetargu zostanie opodatkowane…

Spotkanie z dyrektorami z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12 października w Starej Rzeźni – Miejscu Spotkań w Miliczu w ramach zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej zostało zorganizowane spotkanie z dyrektorami i wicedyrektorami gminnych placówek oświatowych. Podczas uroczystości zaproszeni goście otrzymali z rąk Piotra Lecha Burmistrza Gminy Milicz , Łukasza Rokity Wiceburmistrza Gminy Milicz oraz Aleksandry Wencek Kierownik Wydziału Oświaty podziękowania za trud pracy…

UMWD ogłosił otwarty konkurs ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2021 r. Zakres konkursu◀️▶️Konkurs obejmuje realizację zadania “Poprawa bazy sportowej II edycja” Kwota dofinansowania💵 Max kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 50% całkowitego kosztu realizacji zadania jednak nie więcej niż 50 000,00 zł Adresat konkursu: 🆖OOrganizacje pozarządowe…

Spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wczoraj 6 października br. w Starej Rzeźni w Miliczu odbyło się spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jak co roku o tej porze członkowie Rady debatowali na temat projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, która ma…

Gmina Milicz w kierunku zawiązania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Wczoraj 4 października w Starej Rzeźni w Miliczu odbyło się spotkanie dotyczące zawiązania współpracy międzygminnej zmierzającej do utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) w północnej części subregionu wrocławskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów z gmin: Brzeg Dolny, Wisznia Mała, Prusice, Oleśnica, Wołów, Oborniki Śląskie, Twardogóra, Żmigród, Cieszków, Krośnice. Gospodarzem 4. już spotkania ( poprzednie odbyły się…

Organizacja pracy Urzędu Stanu Cywilnego dla petentów

Informujemy, ze Urząd Stanu Cywilnego w Miliczu jest do dyspozycji Interesantów w następujących godzinach: poniedziałek/wtorek/czwartek/piątek 7.30 – 14.30środa 9.00-16.00

 Afrykański Pomór Świń (ASF) na terenie gminy Milicz Informujemy, że Rozporządzeniem nr 26 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 października  2021 r.  na terenie gminy Milicz wprowadzono strefy – zapowietrzoną i zagrożoną Afrykańskim Pomorem Świń.                                                                                                                                                                                                          Obszar ZAPOWIETRZONY: Wilkowo.                                                                                                                                                                                                        Obszar ZAGROŻONY:  Baranowice, Olsza, Grabówka, Brzezina Sułowska, Dunkowa, Słączno, Sulimierz, Ruda Sułowska, Łąki, Gruszczeczka, Sułów.Prosimy o stosowanie zasad…

UWAGA! Ostrzeżenie przed cyberatakiem

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy „Kwarantanna”, zawierające informację o nałożeniu na odbiorcę wiadomości kwarantanny. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej. Otwarcie linku może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Prosimy o nieotwieranie linku i usunięcie wiadomości z telefonu.