Informacje dla rolników

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW-SUSZA

 

W związku z ogłoszoną przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zagrożeniem suszą w uprawach zbóż jarych, Gmina Milicz wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie komisji szacującej szkody.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach zbóż jarych mogą składać do Burmistrza Gminy Milicz wnioski o szacowanie szkód. We wnioskach należy uwzględnić wszystkie uprawy zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie składanym w ARiMR. Druk wniosku i oświadczenia można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miliczu ul. Trzebnicka 2 pokój nr 15, 58, 60, u sołtysa lub ze strony internetowej www.milicz.pl zakładka obszary działania – Ochrona Środowiska i gospodarka komunalna – informacje dla rolników – susza 2019.

  • Wniosek powinien zawierać potwierdzone przez ARiMR powierzchnie upraw zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, lub kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie złożony w ARiMR.
  • Szacowane będą tylko i wyłącznie uprawy objęte suszą, zgodnie z systemem monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG w Puławach.
  • Szacowaniu podlegają uprawy nieskoszone.

Wniosek_rolnika_dotyczacy_oszacowania_szkod_w_gospodarstwie__rolnym__201…

Oswiadczenie_nr_1_dla_rolnikow_nie_posiadajacych_dokumentacji(1)