Obserwacje ptaków – wieża w Grabownicy

Z myślą o pasjonatach ptaków powstała wieża obserwacyjna w Grabownicy Milickiej oraz czatownie (3): przy stawie Słupickim, Gadzinowym Małym oraz Polnym. Jest to najwyższa (13 m) wieża obserwacyjna umożliwiająca ornitologom, ale także turystom obserwacje ptaków i podziwianie krajobrazu okolicy. Wieża usytuowana jest na południowym brzegu stawu Grabownica . Jest to największy akwen kompleksu Stawno. Staw wygląda jak naturalne eutroficzne jezioro z licznymi zatoczkami i wyspami trzcinowymi, o brzegach porośniętych miejscami olsem czy szuwarem turzycowym. Te cechy sprawiają, że występuje tu wiele gatunków ptaków. Można wśród nich wymienić gęgawę, nurkującą kaczkę głowienkę czy zamieszkującą trzcinowiska zielonkę. Notowano tutaj także podgorzałki, żurawia, bąka, bączka czy błonnika stawnego.

Staw Grabownica i wieża to świetne miejsca do obserwacji żurawi oraz ważne miejsce postojowe dla przelotnych gęgaw i gęsi zbożowych. Spotykane są tutaj duże koncentracje ptaków siewkowych, jak np. czajek czy biegusów śniadych . Na stawie regularnie przebywa ponad setka czapli białych. Zobaczyć tutaj można także wszystkie trzy gatunki łabędzi – najliczniejsze nieme oraz rzadsze krzykliwe i czarnodziobe. Trzy poziomy widokowe umożliwiają obserwacje przyrody stawu, jak również ukazują szeroką panoramę okolicy.

Skip to content