Projekt: Cyfrowa gmina

 

Grant “Cyfrowa Gmina”

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 Dofinansowanie w kwocie 721 000,00 zł (100%)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem projektu jest w szczególności wsparcie Gminy Milicz w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej,  poprzez zwiększenie cyfryzacji Urzędu Miejskiego w Miliczu , a także zwiększenie bezpieczeństwa.

Termin realizacji 18 msc od podpisania umowy (tj. od stycznia 2022r)

Zaplanowano wsparcie w Urzędzie Miejskim  w ramach trzech obszarów wskazanych w Regulaminie konkursu:

  • Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury
  • Edukacja cyfrowa dla JST
  • Cyberbezpieczństwo

Efektem bezpośrednim i długofalowym projektu będzie Poprawa zarządzania oraz efektywności i przejrzystości pracy urzędników i Zwiększenie dostępu do e-usług dla obywateli i podmiotów gospodarczych Gminy Milicz.

 

strona projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

Skip to content