Projekt „SKOK – Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

Podstawowe informacje o naszym projekcie.

Projekt „SKOK – Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a dedykowany jest 4 szkołom: Szkole Podstawowej nr 2 i ?Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu, Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie, Szkole Podstawowej w Dunkowej, Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu. Projekt jest dwuletnim kompleksowym programem wsparcia uczniów, nauczycieli oraz rodziców, który uwzględnia zarówno ponadprogramowe zajęcia dydaktyczne z kompetencji kluczowych (nauki matematyczno-przyrodnicze i ICT), ale też rozszerza ofertę szkół o zajęcia wyrównawcze, wyjazdowe ekowarsztaty czy też zajęcia efektywnego uczenia się i rozwijające postawy niezbędne na rynku pracy. Rodzicom zaoferowane zostaną warsztaty grupowe doskonalące kompetencje wychowawcze. Projekt zapewnia poprawę efektywności i jakości kształcenia poprzez doposażenie szkół w drobne pomoce dydaktyczne:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu – doposażenie całej pracowni matematycznej w 15 stanowisk komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu: 3 stanowiska komputerowe wraz z systemem operacyjnym do pracowni matematycznej, zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, zakup pomocy dydaktycznych wspierających proces twórczego i praktycznego uczestnictwa w warsztatach ogólnorozwojowych

Szkoła Podstawowa w Sułowie:3 stanowiska komputerowe wraz z systemem operacyjnym do pracowni matematycznej, zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,  utworzenie pracowni językowej – zakup cyfrowej pracowni dla 11 stanowisk + nauczyciel, zakup pomocy dydaktycznych wspierających proces twórczego i praktycznego uczestnictwa w warsztatach ogólnorozwojowych

Szkoła Podstawowa w Dunkowej – doposażenie pracowni matematycznej w 1 stanowisko komputerowe, zakup zestawu pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogólna wartość projektu to 624 099,56 zł, z czego dofinansowanie wynosi 85% tj. 571 307,96 zł, wkład własny na poziomie 15% zaplanowano w formie odwozów dzieci i młodzieży z zajęć pozalekcyjnych.

 

W projekcie biorą udział tylko te szkoły, które spełniały warunki dostępu określone w regulaminie konkursu (liczba uczniów w szkołach oraz niższe wyniki z egzaminów końcowych w stosunku do średniej dla województwa.

 


 [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content