Projekt Zdalna szkoła +

 

Projekt “Zdalna Szkoła +”

 realizowany w okresie od czerwca do grudnia 2020r

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Dotyczy realizacji projektu grantowego pn  zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Wartość projektu 105 000,00zł , co stanowi 100% dofinansowania

Projekty grantowy realizowany we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozwoli  gminie Milicz w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymają najbardziej potrzebujący nauczyciele i uczniowie – w tym z rodzin wielodzietnych (3+). W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej, jest jednym ze sztandarowych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa.

W ramach projektu planowany jest zakup  35 laptopów, które będą służyć dzieciom w maksymalnie  8 szkołach podstawowych : 20 nauczycielom, 15 uczniom, w tym  uczniom z rodzin wielodzietnych

Zakupiony sprzęt będzie służył szkołom i uczniom również po zakończeniu epidemii.

Realizacja zadania:

W ramach projektu udało się zakupić 38 sztuk laptopów, które zostały przekazane ośmiu szkołom z Gminy Milicz w dniu Edukacji Narodowej.  Szkoły przekazały laptopy nauczycielom oraz uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych. Obecnie służą potrzebującym uczniom i nauczycielom wspierając ich w nauce i pracy zdalnej.  Zakupiony sprzęt z pewnością zostanie w 100% efektywnie wykorzystany. 🙂

🙂

Skip to content