Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody

                                                                                                                                                                                     

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Gmina Milicz podpisała w dniu 8 sierpnia 2017 r. umowę o przyznaniu pomocy na operację pn.: „Budowa SUW Gądkowice wraz z rozbudową ujęcia wody” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich gminy Milicz poprzez budowę stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową ujęcia wody w celu podniesienia jakości życia i rozwoju gospodarczego.

Operacja obejmuje budowę budynku kontenerowego stacji uzdatniania wody oraz wykonanie dwóch nowych ujęć wody pitnej.

Wartość operacji 3 681 759,00 zł

Wartość przyznanej pomocy 1 999 999,00 zł

Operacja prowadzona jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Projektantem i wykonawcą robót budowlanych jest H2Optim Sp. z o.o., Sp. K.

W dniu 28 lutego 2018 r. Gmina Milicz podpisała umowę z wykonawcą zadania, firmą H2Optim Sp. z o.o. Sp. k z Przeźmierowa.

Z uwagi na fakt, że zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadanie wykonawcy polega na sporządzeniu dokumentacji projektowej, a następnie wykonaniu robót budowlanych.

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:

– budowę budynku kontenerowego stacji uzdatniania wody

– przebudowę ujęcia wody oraz budowę nowego ujęcia wody

– budowę dodatkowego zbiornika wody czystej

– wykonanie ogrodzenia.

 

Wielobranżowy nadzór inwestorski nad zadaniem sprawuje „CHOMA” Dariusz Choma.

Roboty budowlane zostały zakończone 23 grudnia 2019 r.

 

Skip to content