Aktualności gminy Milicz

28 września 2017

Rekrutacja do projektu i dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja

 

Uwaga! Trwa rekrutacja do projektu na rok 2018/2019

W tym roku zapraszamy uczniów i uczennice na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające a także warsztaty psychologiczne, nauczycieli na szkolenia podnoszące ich kompetencje zawodowe  oraz rodziców na warsztaty uczące jak pomóc dziecku w procesie edukacji.

Poniżej dokumentacja rekrutacyjna do pobrania.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

formularz zgłoszeniowy uczeń SP1

deklaracja uczestnictwa uczeń_SP1

Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

formularz zgłoszeniowy uczeń SP2

deklaracja uczestnictwa uczeń_SP2

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Sułowie

formularz zgłoszeniowy uczeń SP_Sułów

deklaracja uczestnictwa uczeń_SPSułów

Szkoła Podstawowa w Dunkowej

formularz zgłoszeniowy uczeń SP_Dunkowa

deklaracja uczestnictwa uczeń_SP Dunkowa

Dokumenty wspólne:

zał 1a.Formularz zgłoszenia_nauczyciel

zał 1a.Formularz zgłoszenia_rodzic

zał. 2-5 oświadczenia do formularza-RODO

zał. 2-5 oświadczenia do formularza-RODOnauczyciel_rodzic

zał. 7_deklaracja uczestnictwa_nauczyciel.docx_wzór

zał. 8_deklaracja uczestnictwa_rodzic _wzór

zał. 9 oświadczenie uczestnika

zał. 10_załącznik do deklaracji uczestnictwa

 

Uwaga aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych w związku z wejściem w życie RODO.

aktualizacja załaczników do regulaminu projektu

Uwaga!!! Trwa rekrutacja do projektu SKOK, poniżej dostępne są dokumenty rekrutacyjne dla poszczególnych szkół, uczestniczących w projekcie.

II SEMESTR

Regulamin rekrutacji do projektu do pobrania tutaj:regulamin projektu-aktualizacja 29.01.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu:

Formularz zgłoszenia_SP_1_Milicz

deklaracja uczestnictwa_Sp1 w Miliczu

Oświadczenia do Formularza_uczeń

oświadczenie uczestnika projektu

załacznik do deklaracji _eduk. po

załącznik do deklaracji uczestnictwa.Sp_1_docx

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Formularz zgłoszenia_SP_2_Milicz

załącznik do deklaracji uczestnictwa_Sp2 w Miliczu

oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia do Formularza_uczeń

deklaracja uczestnictwa_Sp2 w Miliczu

załącznik do deklaracji uczestnictwa_Sp2 w Miliczu

Szkoła Podstawowa w Sułowie

Formularz zgłoszenia_SP Sułów

Oświadczenie do Formularza_uczeń

Deklaracja uczestnictwa_SP Sułów

oświadczenie uczestnika projektu

załącznik do deklaracji uczestnictwa_SP Sułów

załącznik do deklaracji-edukacja pozaszkolna

Szkoła Podstawowa w Dunkowej

załącznik do deklaracji-edukacja pozaszkolna

Uwaga!!! Trwa rekrutacja do projektu SKOK, poniżej dostępne są dokumenty rekrutacyjne dla poszczególnych szkół, uczestniczących w projekcie.

I SEMESTR:

Regulamin rekrutacji do projektu do pobrania tutaj: regulamin skan

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu

Formularz zgłoszenia_SP1_Milicz

oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia do Formularza_uczeń

deklaracja uczestnictwa_Sp1 w Miliczu

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

deklaracja uczestnictwa_Sp2 w Miliczu

Formularz zgłoszenia_SP2_Milicz

Oświadczenia do Formularza_uczeń

oświadczenie uczestnika projektu

Szkoła Podstawowa w Sułowie

deklaracja uczestnictwa_Sp_Sułów

Formularz Rekrutacyjny_SP_Sułów

Oświadczenia do Formularza_uczeń

oświadczenie uczestnika projektu

Szkoła Podstawowa w Dunkowej

deklaracja uczestnictwa_Sp_Dunkowa

Formularz zgłoszenia_SP_Dunkowa

Oświadczenia do Formularza_uczeń

oświadczenie uczestnika projektu

 

Dodatkowo załączamy proponowany wzór dzienników zajęć oraz harmonogramów

Dziennik zajęć_SKOK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ-WZÓR

Projekt SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe