Aktualności gminy Milicz

28 września 2017

Rekrutacja do projektu i dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja

Uwaga aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych w związku z wejściem w życie RODO.

aktualizacja załaczników do regulaminu projektu

Uwaga!!! Trwa rekrutacja do projektu SKOK, poniżej dostępne są dokumenty rekrutacyjne dla poszczególnych szkół, uczestniczących w projekcie.

II SEMESTR

Regulamin rekrutacji do projektu do pobrania tutaj:regulamin projektu-aktualizacja 29.01.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu:

Formularz zgłoszenia_SP_1_Milicz

deklaracja uczestnictwa_Sp1 w Miliczu

Oświadczenia do Formularza_uczeń

oświadczenie uczestnika projektu

załacznik do deklaracji _eduk. po

załącznik do deklaracji uczestnictwa.Sp_1_docx

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

Formularz zgłoszenia_SP_2_Milicz

załącznik do deklaracji uczestnictwa_Sp2 w Miliczu

oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia do Formularza_uczeń

deklaracja uczestnictwa_Sp2 w Miliczu

załącznik do deklaracji uczestnictwa_Sp2 w Miliczu

Szkoła Podstawowa w Sułowie

Formularz zgłoszenia_SP Sułów

Oświadczenie do Formularza_uczeń

Deklaracja uczestnictwa_SP Sułów

oświadczenie uczestnika projektu

załącznik do deklaracji uczestnictwa_SP Sułów

załącznik do deklaracji-edukacja pozaszkolna

Szkoła Podstawowa w Dunkowej

załącznik do deklaracji-edukacja pozaszkolna

Uwaga!!! Trwa rekrutacja do projektu SKOK, poniżej dostępne są dokumenty rekrutacyjne dla poszczególnych szkół, uczestniczących w projekcie.

I SEMESTR:

Regulamin rekrutacji do projektu do pobrania tutaj: regulamin skan

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miliczu

Formularz zgłoszenia_SP1_Milicz

oświadczenie uczestnika projektu

Oświadczenia do Formularza_uczeń

deklaracja uczestnictwa_Sp1 w Miliczu

Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu

deklaracja uczestnictwa_Sp2 w Miliczu

Formularz zgłoszenia_SP2_Milicz

Oświadczenia do Formularza_uczeń

oświadczenie uczestnika projektu

Szkoła Podstawowa w Sułowie

deklaracja uczestnictwa_Sp_Sułów

Formularz Rekrutacyjny_SP_Sułów

Oświadczenia do Formularza_uczeń

oświadczenie uczestnika projektu

Szkoła Podstawowa w Dunkowej

deklaracja uczestnictwa_Sp_Dunkowa

Formularz zgłoszenia_SP_Dunkowa

Oświadczenia do Formularza_uczeń

oświadczenie uczestnika projektu

 

Dodatkowo załączamy proponowany wzór dzienników zajęć oraz harmonogramów

Dziennik zajęć_SKOK

HARMONOGRAM ZAJĘĆ-WZÓR

Projekt SKOK - Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe