„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” jako przykład zastosowania demonstracyjnych rozwiązań energetycznych w budynkach użyteczności publicznej

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

Projekt pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową” jako przykład zastosowania demonstracyjnych rozwiązań energetycznych w budynkach użyteczności publicznej, realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer projektu: RPDS.03.03.01-02-0122/16

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.03.03.01-02-0122/16-00 z dnia 23/05/2017 r.

Wartość projektu: 8 564 812,27 zł

Wartość dofinansowania: 6 294 560,97 zł

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w tych obiektach, poprzez budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miliczu o podwyższonych parametrach energetycznych i udostępnienie jej celem zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami

 

Przedmiotem projektu jest wykonanie demonstracyjnej inwestycji publicznej w zakresie budownictwa, w której wykorzystane zostaną nowoczesne rozwiązania energetyczne, poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 2w Miliczu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno – sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, jakim są placówki oświatowe, a tym samym do zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w tych obiektach.

W ramach projektu w szczególności zostanie wybudowany parterowy budynek o powierzchni całkowitej 1.448,50 m2 połączony z głównym obiektem szkoły. W jego skład wchodzić będzie zaplecze techniczne do magazynowania sprzętu sportowego i porządkowego, zespoły szatniowe i socjalne oraz infrastruktura drogowa (koszt niekwalifikowany).

Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będzie wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK, wykorzystanie elementów demonstracyjnych w postaci zielonych ścian, przeszkolenie osób stale korzystających z budynku w zakresie właściwego użytkowania oraz udostępnienie budynku dla zwiedzających w celu zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami, dzięki którym osiągnięto podwyższone parametry energetyczne oraz uzyskano oszczędności energii.

 

www.mapadotacji.gov.pl[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content