Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Milicz”, realizowany w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Numer projektu: RPDS.03.03.01-02-0080/16

Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.03.03.01-02-0080/16-00 z dnia 5/10/2017 r.

Wartość projektu: 8 855 878,67 zł

Wartość dofinansowania: 7 527 326,86 zł

Cele realizacji projektu:

1) osiągnięcie co najmniej 25% oszczędności energii w budynku szkoły, po roku eksploatacji inwestycji;

2) poprawa efektywności energetycznej źródła ciepła o co najmniej 25% po roku eksploatacji inwestycji;

3) zmniejszenia emisji CO2 o co najmniej 25%, po roku eksploatacji inwestycji.

 

Inwestycja zakłada termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Milicz, wpisanych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Milicz:

1)Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu

2)Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu

3)Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie.

W obiektach objętych projektem uczy się łącznie 1843 uczniów co stanowi 66% wszystkich uczniów szkół gminnych.

 

Zakres:

– Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. M. Kopernika w Miliczu przy ul. Armii Krajowej 7: wymiana części okien i drzwi, ocieplenie dachu starej sali gimnastycznej, ocieplenie stropodachu budynku szkoły, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ściany przy gruncie, modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja instalacji c.o. wraz z systemem zarządzania energią BMS.

– Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu przy ul. M. Kopernika 18: Termomodernizacja budynku obejmuje, zgodnie z opcją optymalną wskazaną w audycie: ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę części okien i System zarządzania energią BMS.

– Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Sułowie przy ul. Szkolna 6: inwestycja obejmuje realizację wariantu optymalnego: modernizacja instalacji c.o., system zarządzania energią, ocieplenie stropodachu wentylowanego, ocieplenie stropodachu niewentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę części okien, budowę instalacji PV 10kW.

Nad wszystkimi pracami termomodernizacyjnymi będzie sprawowany nadzór inwestycyjny.

Użytkownicy zostaną przeszkoleni w zakresie efektywności energetycznej. Inwestycja zakłada wdrożenie systemu zarządzania energią w postaci zaworów termostatycznych (System zarządzania energią BMS).

 

www.mapadotacji.gov.pl[/vc_column_text][vc_separator][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content