Trwają warsztaty ogólnorozwojowe dla dzieci w ramach projektu „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”.

[vc_row][vc_column width=”5/6″][vc_column_text]

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w placówkach objętych wparciem w ramach projektu (dwóch szkołach podstawowych w Miliczu, Szkole podstawowej w Sułowie oraz w Dunkowej). Warsztaty wzbogacają ofertę szkoły, wyposażając uczniów w umiejętność wykorzystywania wyobraźni i alternatywnych metod w nauce np. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i przez psychoedukację rozwijają kompetencje społeczne  i postawy niezbędne na rynku pracy np. praca zespołowa, kreatywność, umiejętność rozpoznawania emocji i kierowania nimi. Poziom trudności zadań dopasowane będą do grup wiekowych. Zajęcia realizowane metodami aktywnymi- symulacje grupowe, dyskusje, prezentacje, gry multimedialne i narzędzia ICT.

Programy warsztatów w zależności od grupy wiekowej trwają od 30-45 godzin lekcyjnych i obejmują m.in. takie tematy jak

  • rozwój myślenia twórczego, logicznego
  • rozpoznawanie emocji i nauka kierowania nimi
  • stereotypy płci, ich wpływ na sferę osobistą i zawodową.
  • mapy myśli, mnemotechniki w nauce języków, wzorów, twierdzeń, dat, ortografii
  • style uczenia się, trening usprawniający technikę czytania
  • rola koncentracji w nauce
  • trening relaksacji, myślenie kreatywne i logiczne, radzenie sobie ze stresem
  • przedsiębiorczość i automotywacja, celów, planowanie i wytrwałość w ich realizacji

Metody i formy pracy: dyskusja grupowa, burza mózgów, gra w skojarzenia, metoda wędrujących plakatów, case study-analiza przypadku, gra terenowa, grupowe mapy myśli, analiza wierszy, multimedialne ćwiczenia pamięci, sesja pytań i odpowiedzi, ćwiczenia w twórczej relaksacji itp.

W trzech placówkach rekrutacja jest już zamknięta. Natomiast są jeszcze wolne miejsca na warsztaty w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu.

Serdecznie zapraszamy uczniów tej szkoły do wzięcia udziału w zajęciach!

Aby wziąć  udział w warsztatach ogólnorozwojowych należy się zgłosić do wychowawcy klasy bądź  do Asystenta projektu w szkole pani Anny Papierowskiej.


 [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]

Skip to content