Gmina Milicz kolejny raz organizuje Program „Ograniczaj bioodpady na swojej nieruchomości – ZAŁÓŻ KOMPOSTOWNIK”.

Program jest skierowany do mieszkańców, którzy złożyli „deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, uiszczają opłaty oraz nie skorzystali ze wcześniejszej edycji programu. Osoby te, będące zainteresowane założeniem na swojej nieruchomości przydomowego kompostownika będą mogły po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
i podpisaniu nieodpłatnej umowy użyczenia z takiego urządzenia korzystać. Kompostownik o pojemności 700-800 litrów (obsługujący około 6 arów) staje się własnością użytkującego. Preferowani będą właściciele domów jednorodzinnych o zabudowie miejskiej.

Formularz wniosku:Formularz zgłoszeniowy- kompostownik

OTRZYMANIE KOMPOSTOWNIKA: Krok po kroku

1. Pobierz formularz zgłoszeniowy w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miliczu lub ze strony www.milicz.pl

2. Wypełnij w formularzu następujące dane:

– adres nieruchomości, na której ma zostać założony kompostownik (miejscowość, ulica)

– imię i nazwisko osoby, która złożyła „deklarację śmieciową”

– dane kontaktowe

3. Złóż formularz w pok. nr 15 Urzędu w terminie od 25.01.2021r do 15.02.2021r.

4. Podpisz bezpłatną umowę użyczenia przydomowego kompostownika.

Informacje w pokoju nr 61 i 15 Urzędu Miejskiego w Miliczu tel. 71 3804357.