Wnioski

zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:

wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

oświadczenie o urlopie wychowawczym

oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia

oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

zaświadczenie z urzędu skarbowego dot. zryczałtowanego podatku dochodowego

 

świadczenia opiekuńcze :

wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

wniosek specjalny zasiłek opiekuńczy

wniosek zasiłek pielęgnacyjny

 

świadczenie z funduszu alimentacyjnego: 

wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

załącznik do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji

oświadczenie gospodarstwo rolne FA

oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym FA

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka / Becik

wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu

 

świadczenie rodzicielskie

wniosek o świadczenie rodzicielskie

podanie zgłoszenie zmiany do św.  rodzicielskiego

oświadczenie do św.  rodzicielskiego

 

świadczenie “Za życiem”

wniosek za życiem

zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu

zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

Milicki Becik

wniosek Milicki becik

 

dokumenty dodatkowe:

podanie o zmianę konta bankowego

podanie

zaświadczenie o dochodzie uzyskanym