Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą: “OSTROWĄSY-LATKOWA droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Kwota pomocy: 184 800,00 zł

Zakończenie rzeczowe zadania: do 31 października 2022roku

Rozliczenie do 30 grudnia 2022r