Nowoczesne pracownie w gminie Milicz – wizyta burmistrzów w milickiej “dwójce”

W dniu dzisiejszym Burmistrzowie osobiście sprawdzili podczas zajęć w milickiej „ Dwójce” jak wykorzystywany jest sprzęt i pomoce szkolne zakupione w ramach projektu „Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć!”, na który Gmina Milicz pozyskała dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Po obiekcie oprowadziły nas dyrektorka Jolanta Wybierała oraz wicedyrektor Anna Papierowska.

W trakcie wizyty w Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu zobaczyliśmy jak zostały urządzone pracownie przedmiotowe z informatyki, przyrody, techniki, sale matematyczne, sale przyrodnicze, a także dwie pracownie językowe.

Burmistrz przywitał się z dziećmi w każdej z sal, obejrzał sprzęt oraz sprawdził jego wykorzystanie w trakcie zajęć. Między innymi wziął udział w lekcji języka niemieckiego w pracowni wyposażonej z projektu,  a także przyjrzał się doświadczeniom prowadzonym w pracowni techniki.

W trakcie wizyty obejrzeliśmy również sprzęt do wydruku 3D oraz roboty do lekcji robotyki i programowania.

Na lekcji przyrody obejrzeliśmy na tablicy interaktywnej krajobrazy z  pieszych wycieczek szkolnych w Dolinie Baryczy. Przyjrzeliśmy się również niezwykle różnorodnym i kolorowym pomocom dydaktycznym do przyrody, a wśród nich  pomoce do biologii jak np.  mikroskopy, czujniki, preparaty modele przekrojowe np. skóry, kości, fantom dziecięcy do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czujniki EKG, spirometryczny, oddychania(…) oraz geografii jak np. mapy, globusy, stacja pogody, wiatromierz, różnego rodzaju skamieniałości oraz oczywiście nowoczesny  sprzęt do codziennej pracy nauczyciela niezbędny w efektywnym prowadzeniu lekcji, czyli laptop i monitor interaktywny.

Po wizycie we wszystkich placówkach objętych wsparciem możemy powiedzieć, że pracownie szkolne, które powstały w ramach projektu pt. Szkoła na podium-tutaj lubię się uczyć! pracują już „na pełnym gwizdku”!

Z pewnością posłużą one dzieciom przez kolejne lata, a nauczyciele, którzy zostaną przeszkoleni z wykorzystania nowoczesnych technologii w pełni wykorzystają  podczas zajęć zakupiony z projektu sprzęt.

Koordynatorem projektu w Urzędzie Miejskim w Miliczu jest p. Agnieszka Gohl, natomiast koordynacją działań w szkole zajmuje się p. Anna Papierowska.

Skip to content