Diagnozą Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla gminy Milicz-ankieta

W związku z prowadzaną Diagnozą Lokalnych Zagrożeń Społecznych dla gminy Milicz, w imieniu burmistrza oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miliczu, prosimy o wypełnienie ankiety.
Jest ona całkowicie anonimowa.
Państwa opinia jest dla nas niezmiernie ważna w określeniu zagrożeń oraz ustalenia jakie działania profilaktyczne należy podjąć w naszej gminie.
Wszystkie zebrane informacje posłużą do opracowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Link do ankiety znajduje się poniżej:

https://www.interankiety.pl/i/QazXypQ9

Skip to content