Program gminy Milicz „Ograniczaj bioodpady na swojej nieruchomości – ZAŁÓŻ KOMPOSTOWNIK”.

Przypominamy o programie gminy Milicz „Ograniczaj bioodpady na swojej nieruchomości – ZAŁÓŻ KOMPOSTOWNIK”.

Program jest skierowany do mieszkańców, którzy złożyli „deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, uiszczają opłaty oraz nie skorzystali ze wcześniejszej edycji programu.
Osoby te, będące zainteresowane założeniem na swojej nieruchomości przydomowego kompostownika będą mogły po wcześniejszym wypełnieniu
formularza zgłoszeniowego i podpisaniu nieodpłatnej umowy użyczenia korzystać z takiego urządzenia. Kompostownik o pojemności 700-800 litrów (obsługujący około 6 arów) będzie użyczany na okres 3 lat. Preferowani będą właściciele domów jednorodzinnych o zabudowie miejskiej.

Krok po kroku:

1. Pobierz formularz zgłoszeniowy w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miliczu lub ze strony: www.milicz.pl
2. Wypełnij w formularzu następujące dane:
– adres nieruchomości, na której ma zostać założony kompostownik
(miejscowość, ulica)
– imię i nazwisko osoby, która złożyła „deklarację śmieciową”
– dane kontaktowe
3. Złóż formularz w pok. nr 15 Urzędu w terminie do 21.02.2020r.
4. Podpisz bezpłatną umowę użyczenia przydomowego kompostownika.
Informacje w pokoju nr 58 i 15 Urzędu Miejskiego w Miliczu tel. 71 3804386

Umowa użyczenia

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content