Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art. 38, art. 39 ust. 2 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) oraz  § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Gminy Milicz ąącccogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Miliczu, stanowiącej własność Gminy Milicz, księga wieczysta nr WR1M/00032722/2, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 225/2 AM 6 o powierzchni 0,0955 ha, obręb Milicz. 

ogłoszenie o przetargu dz.225-2am6-2

 

Skip to content